โรคตับอักเสบจากภูมิต้านทานตนเอง

การรักษาด้วยยาอาจรักษาสภาพที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคตับแข็งและโรคตับเรื้อรังอื่น ๆ ในขณะที่การรักษามีไว้เพื่อรักษาโรคตับบางรูปแบบรวมทั้งโรคตับอักเสบซีและโรคตับอักเสบจากภูมิต้านทานตนเองทางเลือกมี จำกัด มากขึ้นสำหรับการรักษาความดันโลหิตสูงในพอร์ทัลซึ่งเป็นเงื่อนไขที่มีการเพิ่มขึ้นของความดันภายในหลอดเลือดดำความดันโลหิตสูงพอร์ทัล

มีความเกี่ยวข้องกับโรคตับแข็งและโรคตับเรื้อรังอื่น ๆอาจช่วยลดความดันโลหิตสูงในพอร์ทัลการปรับปรุงอาการและผลลัพธ์สำหรับผู้ป่วยเหล่านั้น ผลการศึกษาได้มาจากแบบจำลองของเมาส์ แต่ได้รับการยืนยันในตัวอย่างตับจากมนุษย์ นี่เป็นการยืนยันที่น่าตื่นเต้นของการค้นพบของเราและการบังคับใช้กับโรคของมนุษย์ถูกใช้อย่างปลอดภัยในมนุษย์ที่มีอาการบาดเจ็บที่ปอดอย่างเฉียบพลันและ bronchopulmonary dysplasia ซึ่งแสดงให้เห็นว่า sivelestat และยาที่คล้ายกันถือเป็นวิธีที่มีศักยภาพในการลดความดันโลหิตสูงในพอร์ทัลในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับเรื้อรัง

Categories: health news