เซลล์ที่มีชีวิตโดยตรงจากยีนสู่โปรตีน

การแปลข้อมูลทางพันธุกรรมที่เก็บไว้ใน DNA ของเรานั้นซับซ้อนกว่าที่คิดไว้มาก การค้นพบนี้เกิดขึ้นจากการพัฒนากล้องจุลทรรศน์ขั้นสูงชนิดที่มองเห็นการแปลรหัสพันธุกรรมในเซลล์ที่มีชีวิตโดยตรงจากยีนสู่โปรตีน แต่ละเซลล์ในร่างกายของเรามี DNA เดียวกัน แต่เซลล์ที่แตกต่างกันเช่นเซลล์สมองหรือเซลล์กล้ามเนื้อมีหน้าที่แตกต่างกัน ความแตกต่างในการทำงานของเซลล์

ขึ้นอยู่กับส่วนต่าง ๆ ของข้อมูลทางพันธุกรรม (เรียกว่ายีน) มีการใช้งานในแต่ละเซลล์ ข้อมูลทางพันธุกรรมที่เก็บไว้ในยีนเหล่านี้แปลโดยโรงงานแปลเฉพาะที่เรียกว่าไรโบโซม ริโบโซมอ่านรหัสพันธุกรรมและรวบรวมโปรตีนบนพื้นฐานของข้อมูลที่เก็บไว้ในรหัสพันธุกรรมนี้คล้ายคลึงกับอาคารโรงงานที่สร้างเครื่องจักรโดยใช้พิมพ์เขียว โปรตีนเป็นผลงานของร่างกายของเราและทำหน้าที่เข้ารหัสในยีนของเรา เพื่อให้เซลล์และอวัยวะของเราทำงานได้อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่ข้อมูลทางพันธุกรรมที่เก็บไว้ในยีนของเราจะถูกแปลเป็นโปรตีนอย่างถูกต้อง หากแปลรหัสพันธุกรรมไม่ถูกต้องสามารถสร้างโปรตีนที่เป็นอันตรายได้

Categories: health news