ผู้สูงอายุโอดใช้สมาร์ทโฟนไม่เป็นหมดโอกาสเข้าถึงชิมช้อปใช้

ภายหลังจากที่รัฐบาลได้เปิดให้มีการลงทะเบียนชิมช้อปใช้เฟสที่ 3 ในวันนี้เป็นวันแรก และได้มีการกันไว้ให้สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปรวมประมาณ 500,000 รายพบว่า ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนไม่ทัน อีกทั้งไม่มีสมาร์ทโฟนในการใช้ลงทะเบียนด้วยผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้สอบถาม ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปพบว่าหลายคนไม่สามารถลงทะเบียนชิมช้อปใช้

ในเฟสที่ 1 และที่ 2 ได้ทัน เนื่องจากไม่รู้จักวิธีการใช้สมาร์ทโฟนในการลงทะเบียน โดยนางบุญสื่อ คงเจริญถิน อายุ 72 ปี ชาวตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ตนเองไม่เคยลงทะเบียนชิมช้อปใช้ได้สำเร็จ เพราะว่าไม่รู้จักการใช้วิธีลงทะเบียนด้วยสมาร์ทโฟน อีกทั้งปัจจุบันก็ไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ ใช้เพียงโทรศัพท์บ้านเท่านั้น แม้จะอยากลงทะเบียนชิมช้อปใช้เพียงใด แต่ก็ทำไม่ได้ แต่เมื่อทราบข่าวว่า ทางรัฐบาลจะกันโควต้าไว้ให้ผู้สูงอายุ 500,000 ราย ก็รู้สึกดีใจ และอยากจะลงทะเบียน โดยอาจจะให้ลูกหลาน ช่วยลงทะเบียนให้ เพื่อที่จะนำเงินที่ได้มาใช้จ่ายซื้อของใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันต่อไป

Categories: news