การควบคุมกระบวนการเซลล์ที่แตกต่างกัน

ลักษณะที่กำหนดของการลุกลามของมะเร็งจะเปลี่ยนแปลงเมตาบอลิซึมของเซลล์ควบคุมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเมตาบอลิซึมและการทำงานด้วยยาหรือยาที่อาจเป็นประโยชน์ต่อโรคมะเร็งหลายชนิดการปรับยาเสพติดให้ดีขึ้นโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสถานะรีดอกซ์ของการปฏิสัมพันธ์ จะช่วยให้การพัฒนาอาวุธใหม่เพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็งหลายชนิด

ทางแยกของธาตุเหล็กและรีดอกซ์เป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมกระบวนการเซลล์ที่แตกต่างกันหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับพยาธิสภาพของมนุษย์จำนวนมาก การระบุจุดหลักของการควบคุมสำหรับกระบวนการเหล่านี้ซึ่งเป็นสื่อกลางโดยการโต้ตอบเป็นก้าวสำคัญในการทำความเข้าใจกระบวนการเหล่านี้ของเรา ความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างผู้ร่วมมือและเงินทุนร่วมจากทั้งสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของโครงการ

Categories: health news